Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

ALPHA CMS 8.2 [ALPHA Framework 8.0]

Απλά ότι καλύτερο μπορεί να έχει στα χέρια του ένας Web Engineer, Web Developer και Web Applications Architect....Απλά.

ALPHA CMS 8.2 [ALPHA Framework 8.0] RuLeZ!

Test:
http://alpha-cms.localhost-ltd.com/gr/home/

Sources:
http://sourceforge.net/projects/alpha-cms/

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011