Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

FAKE FB - Fake profile examiner

FAKE FB is a simple Chrome extension that enables you to check with one click if any Facebook profile is fake!

FAKE FB uses advanced micro-A.I mechanisms and several metrics to achieve that. It almost feels like "Magic" and it works!

Currently FAKE FB is in Beta, but it has a success rate of at least 95%.Download FAKE FB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου